Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444704 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Hôn - ID: 1444704
 IP & Posted by:  113.172.139.112 on October 23, 2018 at 4:29pm
 Updated by:  May 11, 2019 at 4:56pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có bạn tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, hợp ý thì tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  Làm những việc mình thích Translate to English
 I Am:  Người chân thành, thích cảnh thiên nhiên, thể thao Translate to English
 Looking For:  Người có cùng quan điểm với mình. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Hôn (ID: 1444704)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.