Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444844 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thanh nam ho - ID: 1444844
 IP & Posted by:  121.210.182.111 on October 26, 2018 at 3:16am
 Updated by:  July 9, 2019 at 5:56pm
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  cabramatta
 State/Province:  New Brunswick
 Zip:  2166
 Country:  Australia
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ. Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu :D thích tự do, k gò bó. Thích đi biển mỗi khi rảnh Translate to English
 Looking For:  tất cả các bạn đang sinh sống và làm việc tại sydney Translate to English

Back | Send Email to thanh nam ho (ID: 1444844)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.