Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445328 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chau loan - ID: 1445328
 IP & Posted by:  171.251.94.62 on November 3, 2018 at 12:16am
 Updated by:  November 20, 2018 at 11:34am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Thành phố l
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kt
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  May mắn của đời người, là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng thiết tha về quá khứ. Những thứ mình mong cầu, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận về.❤️💋 Translate to English
 Free Time:  💕Nếu không thấy vui thay vì cứ suy nghĩ nhiều thôi thì ta chọn thích nghi với việc buồn cho nó gọn 💕 Translate to English
 I Am:  • Người thấu tâm tình ta, hỏi ta muộn phiền chi❓ • Người không hiểu tình ta , hỏi ta mưu cầu gì ❓ 🤫🤫🤫🤫 Translate to English
 Looking For:  Nếu người đó là anh, muộn một chút cũng không sao. Nếu cuối cùng vẫn có thể đi cùng nhau, lâu một chút cũng không thành vấn đề. Translate to English

Back | Send Email to Chau loan (ID: 1445328)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.