Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445333 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

. Mai Mai - ID: 1445333
 IP & Posted by:  171.249.119.28 on November 3, 2018 at 1:09am
 Updated by:  November 7, 2018 at 1:00am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chia sẻ vui buồn Translate to English
 Free Time:  nấu ăn, xem tin tức , thăm bạn bè. Translate to English
 I Am:  Chân thành,thích làm hơn nói,vui vẻ dể hòa đồng , hi vọng tiếp xúc bạn sẻ hiểu nhiều hơn. Translate to English
 Looking For:  Người nghiêm túc ko đùa giởn, biết thông cảm và chia sẻ với người mình yêu. Translate to English

Back | Send Email to . Mai Mai (ID: 1445333)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.