Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445341 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

minhminh93 - ID: 1445341
 IP & Posted by:  115.77.247.93 on November 3, 2018 at 4:58am
 Updated by:  November 5, 2018 at 3:50pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  nghe nhạc,cà phê Translate to English
 I Am:  thẳng thắn,sống độc lập,là con người sống thiên về tình cảm Translate to English
 Looking For:  trân trọng và chân thành tiến tới hôn nhân,không gia trưởng,biết yêu thương chăm sóc Translate to English

Back | Send Email to minhminh93 (ID: 1445341)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.