Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446120 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tom Truong - ID: 1446120
 IP & Posted by:  97.87.203.169 on November 15, 2018 at 12:40pm
 Updated by:  November 15, 2018 at 3:47pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Jackson
 State/Province:  Missouri
 Zip:  63755
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nailtechnician
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Già rồi muốn lấy vợ ..! Có ai cùng cảnh ngộ , già gần giống tui .. Translate to English
 Free Time:  Làm 6 ngày 1 tuần , còn ngày nghỉ đi Lễ và coi phim hoặc đi chơi với bạn .. Translate to English
 I Am:  Độc thân chút chút vui tánh kakaka Translate to English
 Looking For:  Tìm người già cùng nhau đi hết đời nếu có ..! Translate to English

Back | Send Email to Tom Truong (ID: 1446120)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.