Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446396 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nàng Lê - ID: 1446396
 IP & Posted by:  118.69.210.172 on November 19, 2018 at 10:13pm
 Updated by:  November 22, 2018 at 5:44pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Người iu =》 chồng iu ahihi Translate to English
 Free Time:  Cafe - shopping - nge nhạc - dulich Translate to English
 I Am:  Cá tính - vui vẻ - thẳng thắng - chân thành - thực tế có cho sẽ nhận Translate to English
 Looking For:  Đàn ông chuẩn đàn ông. Hiêu chuyện. Rộng lượng. Bản lĩnh khỏe mạnh. Cao hơn e càng tốt ahihi Translate to English

Back | Send Email to Nàng Lê (ID: 1446396)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.