Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447070 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thành lam - ID: 1447070
 IP & Posted by:  171.232.138.125 on November 30, 2018 at 7:33pm
 Updated by:  March 28, 2019 at 10:42pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giao viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm người bạn có thể trò chuyện, có thể hiểu và cảm thông Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Bình thường , hòa đồng vui ve Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Thành lam (ID: 1447070)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.