Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Aimi - ID: 1447124
 IP & Posted by:  76.183.128.169 on December 1, 2018 at 5:39pm
 Updated by:  December 2, 2018 at 1:53am
 Gender:  Lesbian
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Scientist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng tìm thấy một người biết trân trọng tình yêu, và với tình yêu đó, sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Translate to English
 I Am:  Một người hiểu biết, sâu sắc, và luôn đặt tình yêu lên trên tất cả. Translate to English
 Looking For:  Hy vọng tìm được một người biết trân trọng tình yêu, và với tình yêu đó, sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Aimi (ID: 1447124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.