Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447541 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌM ANH - ID: 1447541
 IP & Posted by:  27.64.81.158 on December 9, 2018 at 7:08am
 Updated by:  April 24, 2019 at 9:52pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Anh cùng đồng hành đi đoạn đường còn lại, Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Đơn giản không cầu kỳ Translate to English
 Looking For:  tìm Anh Tâm lý và chia sẻ những lúc vui, buồn, dù có giận vẫn nói chuyện , xin đừng ko nòi gì rồi lại để mất nhau Translate to English

Back | Send Email to TÌM ANH (ID: 1447541)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.