Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447622 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đoàn Hoàng Na - ID: 1447622
 IP & Posted by:  125.214.57.139 on December 10, 2018 at 4:43pm
 Updated by:  December 11, 2018 at 12:44am
 Gender:  Male
 Age:  21
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà Rịa Vũng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng làm lại học lại :( Translate to English
 Free Time:  coi phim nghe nhạc đọc sách hoặc lướt mạng xã hội Translate to English
 I Am:  hãy cảm nhận tôi qua nhưng cược trò chuyện và tiếp xúc Translate to English
 Looking For:  thấu hiểu Translate to English

Back | Send Email to Đoàn Hoàng Na (ID: 1447622)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.