Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447674 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MẬT NGỌT - ID: 1447674
 IP & Posted by:  95.47.162.8 on December 11, 2018 at 7:11am
 Updated by:  January 15, 2019 at 10:45am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biển
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu ngắn gặp được người vừa ý...mục tiêu dài kết bạn lâu dài,,(đây là hình thật của tôi mới chụp hôm nay ,,ai muốn kết bạn thì Cần hình thật nhé) Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,đọc báo ,nấu ăn Translate to English
 I Am:  Vui vẻ ,thân thiện không giả dối Translate to English
 Looking For:  Cao ráo chút năng động biết quan tâm có trách nhiệm ..không lăng nhăng(ai thực sự chân tình thì vào còn ko xin đi qua ) Translate to English

Back | Send Email to MẬT NGỌT (ID: 1447674)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.