Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447832 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thoa - ID: 1447832
 IP & Posted by:  24.239.121.48 on December 13, 2018 at 8:03pm
 Updated by:  January 18, 2019 at 11:02pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Pittsburgh
 State/Province:  Pennsylvania
 Zip:  15090
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Manicurist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim hieu, neu có the se tien xa hon. Translate to English
 Free Time:  Don dep, nau an, xem tin tuc, hài, ca nhạc. Shopping, hang out voi con gái. Translate to English
 I Am:  Hiền, nhẹ nhàng, thích gọn gàng. Thích du lịch, thích lãng mạn. Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông kg cờ bạc, nhậu nhẹt xay xỉn. Có công việc ỗn định. Rất mong tìm được người để cùng nhau chia sẽ nương tựa nhau trong quãng đời còn lại. Xin chúc mọi người sẽ sớm tìm được 1/2 mảnh vỡ của mình. Translate to English

Back | Send Email to Thoa (ID: 1447832)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.