Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447862 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huỳnh Kim Tho - ID: 1447862
 IP & Posted by:  113.182.94.184 on December 14, 2018 at 6:37am
 Updated by:  February 11, 2019 at 3:45pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người quan tâm đúng nghĩa. (tuổi tý) Translate to English
 Free Time:  xem phim,facebook,game Translate to English
 I Am:  tùy người thấu hiểu Translate to English
 Looking For:  lễ phép,chăm chỉ làm ăn, lo cho kinh tế gia đình. Biết quan tâm chăm sóc người trong gia đình Và tuyệt đối không hút thuốc,bia rượu vừa đủ là được. politeness, hard work, care for family economy. Be interested in taking care of your wife, children and relatives And absolutely no smoking, alcohol is just enough.😊 Translate to English

Back | Send Email to Huỳnh Kim Tho (ID: 1447862)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.