Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448019 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Tuan - ID: 1448019
 IP & Posted by:  50.68.20.22 on December 17, 2018 at 12:09am
 Updated by:  January 5, 2019 at 5:53am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban, neu ban nao muon tim hieu xa hon xin de lai so dien thoai trong tin nhan toi se lien lac lai. Translate to English
 Free Time:  Tim ban Translate to English
 I Am:  Tim ban chan thanh Translate to English
 Looking For:  tôi không phân biệt tuổi tác...''cơ hội luôn đến với tất cả mọi người nhưng cách nắm bắt khác nhau sẽ dẫn đến giá trị cuộc sống khác nhau. Xin em hay~ nho’: anh không lấy vật chất để đo lường sự thành công hay thất bại của em mà chính mức độ giàu có trong tâm hồn cua~ em sẽ quyết định anh và em sẽ đi đến đâu.. Chúng ta sống trên đời nay không phải tìm thấy người hòan hảo để yêu .mà chính là để hoc cách yêu thương người hoàn hao~. Trên đời không có gì đảm bảo rằng mình sẽ tìm được , đúng những gì mình đã suy nghĩ Translate to English

Back | Send Email to Minh Tuan (ID: 1448019)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.