Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448143 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mills R - ID: 1448143
 IP & Posted by:  66.187.71.78 on December 19, 2018 at 2:07am
 Updated by:  January 21, 2019 at 5:28am
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77060
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  speacial opt
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 I Am:  Tôi thông minh , làm việc chăm chỉ, lãng mạn , vui vẻ , chứa Yêu thương, lạc quan Translate to English
 Looking For:  Trước hết, tôi muốn cho cô ấy có một cá tính tuyệt vời và hài hước. Cô ấy nên là người tốt, trung thực, tình yêu, chân thành, tình cảm, và chăm sóc. Cô cũng nên có những phẩm chất của sự trưởng thành, sự liêm chính và lòng quảng đại. Translate to English

Back | Send Email to mills R (ID: 1448143)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.