Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kiet - ID: 1448167
 IP & Posted by:  107.205.91.141 on December 19, 2018 at 1:12pm
 Updated by:  August 26, 2019 at 5:32pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Union City
 State/Province:  California
 Zip:  94587
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đi làm và tiết kiệm tài chính để có thể có cuôc sống tốt sau này cùng gia đình Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, tin tức, ăn uống, đi vòng Bay Area và học hỏi cho bản thân Translate to English
 I Am:  Độc thân bận đi làm nhưng vẩn thích dành thời gian để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái và tiến tới hôn nhân nếu thực lòng và hợp tính nhau. Translate to English

Back | Send Email to Kiet (ID: 1448167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.