Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448204 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Selena - ID: 1448204
 IP & Posted by:  27.75.36.185 on December 20, 2018 at 4:32am
 Updated by:  February 15, 2019 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Xem phim và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng và nếu có cơ hội thì bạn sẽ biết tôi rõ hơn nếu chúng ta quen biết nhau nè.... Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ,thân thiện vớii mọi người,không gia trưởng,biết quan tâm tôi và gia đình tôi,và nhất là phải chung thuỷ :)) Translate to English

Back | Send Email to Selena (ID: 1448204)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.