Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448434 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Một Nửa - ID: 1448434
 IP & Posted by:  1.55.183.253 on December 24, 2018 at 4:58am
 Updated by:  December 27, 2018 at 3:09am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống, lo cho gia đình và vợ con sau này. Translate to English
 Free Time:  Mình thường đọc báo, lên mạng và chơi đàn guitar. Translate to English
 I Am:  Trầm tính, ít nói, hài hước nhưng cũng rất tâm lý. Translate to English
 Looking For:  Tất cả mọi người, kiếm vợ. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Một Nửa (ID: 1448434)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.