Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448440 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dĩnh Lạc - ID: 1448440
 IP & Posted by:  116.106.11.37 on December 24, 2018 at 7:22am
 Updated by:  December 24, 2018 at 4:55pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tạo hình thẩm mĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nắm chắc được tương lai do minhg định hướng Translate to English
 Free Time:  Xem phim, ăn uống, la cà :) Translate to English
 I Am:  Thẳng tính, tinh tế Translate to English
 Looking For:  Thật thà, chững chạc, luôn chủ động trong mọi tình huống và phải hơn tuổi mình :D Translate to English

Back | Send Email to Dĩnh Lạc (ID: 1448440)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.