Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448477 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Trang - ID: 1448477
 IP & Posted by:  42.112.91.79 on December 24, 2018 at 10:07pm
 Updated by:  December 28, 2018 at 5:31am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Ke Toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu hiện tại và tương lai là mái ấm gia đình..... Translate to English
 Free Time:  Công việc nội trợ, chăm sóc cháu, cafe giải trí cùng bạn bè, du lịch, .... Translate to English
 I Am:  Hiền, vui tính, chân thành. Translate to English
 Looking For:  Nam từ 52 đến 62 tuổi, mong mỏi 1 mái ấm thật sự, chân thành , 1 chút khiếu hài hước ,.... Translate to English

Back | Send Email to My Trang (ID: 1448477)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.