Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449018 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

The Luan - ID: 1449018
 IP & Posted by:  192.0.146.247 on January 3, 2019 at 6:29am
 Updated by:  September 28, 2019 at 4:49pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  Mr.Right
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu xây dựng Hạnh Phúc Gia Đình, mình chỉ tìm bạn gái,không có ý lùa gạt ai trên này..không thích chơi trò lừa đảo Translate to English
 Free Time:  Free time chơi nhạc Guitar,read news, Cooking,cafe nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  là người Hiền lanh,Đạo đức và có ý chí vươn lên,biết lắng nghe, và không phụ lòng.. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái luôn tôn trọng và có ý muốn xây dựng hạnh phúc thật sư,đơn giảng .. Translate to English

Back | Send Email to The Luan (ID: 1449018)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.