Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449299 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Một Mình - ID: 1449299
 IP & Posted by:  58.187.212.253 on January 7, 2019 at 2:02pm
 Updated by:  January 13, 2019 at 5:32pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Zip:  68774098
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  xachxovacxi
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  làm việc tốt, Hoàn thành mục tiêu, tìm được người yêu. Translate to English
 Free Time:  đánh cờ, đọc sách, giao du bạn bè. Translate to English
 I Am:  trầm tĩnh, hài hước. Translate to English
 Looking For:  Nữ tính. Translate to English

Back | Send Email to Một Mình (ID: 1449299)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.