Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449840 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

fong - ID: 1449840
 IP & Posted by:  108.184.219.213 on January 16, 2019 at 2:54pm
 Updated by:  May 7, 2019 at 6:53pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người để tận hưởng cuộc sống. Mục tiêu tôi đi tìm là một thế giới cho riêng tôi và em. Trong đó là sự Bình Yên và An Nhiên trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Coi phim vui nhộn và phim tình cảm Translate to English
 I Am:  Hiền, vui tính và đơn giản Translate to English
 Looking For:  Tìm người có thể hiểu được rằng cuộc sống này có vui có buồn. Vui thì tận hưởng vui. Buồn thì phải tận hưởng cái buồn. Vui và buồn là nhip đập của cuộc sống. Cũng như thương và giận là nhịp đập tình yêu. Làm sao mà không có nhịp đập này được hả Em. Translate to English

Back | Send Email to fong (ID: 1449840)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.