Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1450070 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Thao - ID: 1450070
 IP & Posted by:  118.69.130.100 on January 20, 2019 at 3:00am
 Updated by:  January 21, 2019 at 5:43am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quản lý Thẩm Mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 nửa còn lại cùng nhau dựng mái ấm gia đình😊 Translate to English
 Free Time:  Du lịch đến các vùng núi cao hoặc đi biển, xem phim, ăn uống. Translate to English
 I Am:  Tôi tự lập, nghiêm túc trong các mối quan hệ. Vui vẻ, dễ gần. Translate to English
 Looking For:  Công việc của tôi là quản lý một thẩm mỹ viện nên tôi không có thời gian nhiều để tìm hiểu một người khi họ chưa thật sự nghiêm túc. Hãy nhắn cho tôi nếu bạn thật sự cần một mối quan hệ nghiêm túc và sẵn sàng bắt đầu với mối quan hệ đó 👌 Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Thao (ID: 1450070)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.