Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451093 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TiTi Nguyen - ID: 1451093
 IP & Posted by:  115.77.163.201 on January 23, 2019 at 4:03am
 Updated by:  March 24, 2019 at 10:07am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh những người khiến bạn mỉm cười... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, du lịch... Translate to English
 I Am:  Khi ai đó đối xử với tôi như một lựa chọn, tôi sẽ giúp họ thu hẹp phương án bằng cách tự gạch bỏ chính mình. Translate to English
 Looking For:  Vạn sự tuỳ duyên Translate to English

Back | Send Email to TiTi Nguyen (ID: 1451093)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.