Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Liên - ID: 1451693
 IP & Posted by:  171.236.74.82 on January 25, 2019 at 12:46am
 Updated by:  April 13, 2019 at 5:42am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn, tim một nửa cùng chia sẻ hiểu nhau và có thể tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và tập yoga Translate to English
 I Am:  Chân thành và thẳng thắn Translate to English
 Looking For:  Chân thành , biết quan tâm tới mọi ngừoi Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Liên (ID: 1451693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.