Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451797 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bé Út - ID: 1451797
 IP & Posted by:  116.111.181.182 on January 25, 2019 at 7:20am
 Updated by:  May 9, 2019 at 6:14pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HUE
 State/Province:  Ontario
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri âm tri kỷ Translate to English
 Free Time:  Khi rảnh mình nghe nhạc. Đọc sách Translate to English
 I Am:   Trung thực và chân thành. Mình độc thân chưa từng kết hôn. Mình mong tìm được bạn tâm sự sẻ chia. Cảm ơn đa đọc hồ sơ . Chúc bạn nhiều niềm vui! Translate to English
 Looking For:  Người có văn hoá và chân thật muốn làm bạn. Độc thân và có ảnh rõ ràng. Mình Cảm ơn. Translate to English

Back | Send Email to Bé Út (ID: 1451797)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.