Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454789 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

xuan Nguyen - ID: 1454789
 IP & Posted by:  197.237.240.105 on February 5, 2019 at 6:24pm
 Updated by:  February 18, 2019 at 4:41am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  washington dc
 State/Province:  District of Columbia
 Zip:  20001
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Civil engineering
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một người phụ nữ tốt cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tôi thích tập thể dục, đọc các tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội, mua sắm và lái xe dài Translate to English
 I Am:  Tôi quan tâm, yêu thương, khiêm tốn, ngọt ngào, dễ gần, chăm chỉ và định hướng nghề nghiệp Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương, chăm sóc, khiêm tốn, tốt bụng, dễ gần, đáng tin cậy và hướng đến sự nghiệp cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to xuan Nguyen (ID: 1454789)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.