Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm nhau @@ - ID: 1454810
 IP & Posted by:  14.176.174.140 on February 6, 2019 at 3:55am
 Updated by:  September 30, 2019 at 5:51pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  NV kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 tình yêu mãi mãi Translate to English
 Free Time:  Xem tivi ,nấu an , du lịch Translate to English
 I Am:  Một người bình thường biết iu thương , tôn trọng thủy chung,và quan tâm người khác , sống không thẹn với lòng và với người sẽ vui vẻ hơn , em hoà đồng vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Em rất mong được kết bạn với tất cả mọi người và hy vọng tìm được tình yêu mãi mãi Translate to English

Back | Send Email to Tìm nhau @@ (ID: 1454810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.