Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455230 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Phi Hùng - ID: 1455230
 IP & Posted by:  27.75.74.222 on February 12, 2019 at 9:07am
 Updated by:  February 23, 2020 at 4:45pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Binh phuoc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Shell
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nữ có ý muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem phim,nghe nhac,đi dạo Translate to English
 I Am:  Là người giản dị chân thành. Có sở thích đi phượt khắp nơi. Mong tìm được bạn nữ có cùng sở thích với mình. Translate to English
 Looking For:  Biết chăm lo cho gia đình Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Phi Hùng (ID: 1455230)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.