Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455987 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ryan - ID: 1455987
 IP & Posted by:  75.142.215.0 on February 21, 2019 at 4:26pm
 Updated by:  February 22, 2019 at 12:16am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Riverside
 State/Province:  California
 Zip:  92410
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn để tâm sự buồn vui trong cuộc song. Translate to English
 Free Time:  Xem ti vi , tin tức , xem youtube, đọc báo , chơi thể thao. bóng đá , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Thích học hỏi, du lịch .Yêu nhạc Trịnh, Vui vẻ với bạn bè , nói nhiều khi hợp với đối tượng Translate to English
 Looking For:  bình thường , dễ thương & vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Ryan (ID: 1455987)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.