Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456077 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yến Nhi - ID: 1456077
 IP & Posted by:  27.71.204.111 on February 23, 2019 at 5:13am
 Updated by:  July 13, 2019 at 11:44pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được một nửa còn lại... Translate to English
 I Am:   Viber, o chjn ba ba, tam chjn bon ba chjn sau Hòa đồng, vui vẻ, giản dị, thích thể thao, nấu ăn.. Translate to English
 Looking For:  Chân thành, Nghiêm túc trong tình cảm, sẳn sàng cho mối quan hệ bền vững lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Yến Nhi (ID: 1456077)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.