Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456203 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Châu - ID: 1456203
 IP & Posted by:  42.117.229.33 on February 25, 2019 at 5:07am
 Updated by:  November 6, 2019 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Học xong đại học và có công việc ổn định. Đặc biệt cải thiện kĩ năng Tiếng Anh của bản thân Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nấu ăn và cực kì thích đi du lịch Translate to English
 I Am:  Biết suy nghĩ sống nội tâm ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng lại rất hoà đồng vui vẻ, yêu động vật, luôn muốn phấn đấu học hỏi những điều hay từ người khác Translate to English
 Looking For:  Trưởng thành , vui vẻ, tình cảm , từ 26-35 Translate to English

Back | Send Email to Châu (ID: 1456203)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.