Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Windows - ID: 1456226
 IP & Posted by:  27.75.160.244 on February 25, 2019 at 4:18pm
 Updated by:  February 27, 2019 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết giao bạn bè cho học hỏi, hiểu biết,...; Và nếu có thể, hi vọng sự gắn kết lâu dài! Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, du lịch, nấu ăn,.. Translate to English
 I Am:  Sống tình cảm, trách nhiệm,.. tự nhận thức mình đủ tốt chứ ko dư tốt :))) Translate to English
 Looking For:  Trung thực, có học thức tương đối, trách nhiệm, giàu tình cảm,... "Một đời tôi, tôi đi tìm anh, tôi đi tìm tôi,... tôi đi tìm hạnh phúc! Tìm mãi hư vô cuồng si" :) Translate to English

Back | Send Email to Windows (ID: 1456226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.