Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456395 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PP - ID: 1456395
 IP & Posted by:  113.23.28.173 on February 28, 2019 at 2:00am
 Updated by:  March 5, 2019 at 6:30am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình và sự nghiệp Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, gặp gỡ bạn bè Translate to English
 I Am:  Hiền, lễ phép, vui vẻ, ít nói 1 chút,...còn lại tùy nhận xét mỗi người Translate to English
 Looking For:  Chân thành,có đạo đức, chăm lo cho gia đình. Translate to English

Back | Send Email to PP (ID: 1456395)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.