Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hanna - ID: 1456458
 IP & Posted by:  113.189.105.166 on March 1, 2019 at 8:30am
 Updated by:  March 20, 2019 at 5:23am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Lễ tân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước tiên là kết bạn sau đó là do duyên Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng. Sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  Biết lắng nghe, biết quan tâm, chững chạc trong suy nghĩ. Không nói chuyện với ai đùa cợt. Hoặc chỉ để tìm bạn gái ở Việt Nam để về hẹn hò hay lừa đảo. Translate to English

Back | Send Email to Hanna (ID: 1456458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.