Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456740 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuongnguyen76 - ID: 1456740
 IP & Posted by:  112.197.32.147 on March 2, 2019 at 8:57pm
 Updated by:  March 3, 2019 at 4:13am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và kết hôn Translate to English
 Free Time:  Đi chùa,cà phê,ăn uống cùng bạn bè. Vì là đăng số điện thoại hay địa chỉ mail sẽ bị xóa hồ sơ. Anh nào thật sự nghiêm túc tìm hiểu xin gửi thư cho mình nhé. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng, thân thiện với mọi người Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông nghiêm túc trong tình cảm. Nếu ai đó chỉ có ý vui đùa xin bỏ qua hồ sơ này nhé! Xin cảm ơn. Translate to English

Back | Send Email to Phuongnguyen76 (ID: 1456740)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.