Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457101 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Single Mom - ID: 1457101
 IP & Posted by:  42.115.143.33 on March 3, 2019 at 10:57pm
 Updated by:  July 20, 2019 at 5:56pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  35
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Biên Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nail - Make Up - Tatto
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  luôn cố gắng để cs đc tốt hơn hiện tại! Translate to English
 Free Time:  online để học hỏi những cái cần biết Translate to English
 I Am:  chịu nhịn đc và biết hy sinh cho ng mình cảm thấy thật tin tưởng như khúc ruột! Translate to English
 Looking For:  1 ng có thể chia sẻ và lo đc cho cs mẹ con của tôi! Translate to English

Back | Send Email to Single Mom (ID: 1457101)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.