Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1458129 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Claire - ID: 1458129
 IP và Ngày:  206.116.153.156 on March 13, 2019 at 12:16am
 Sửa Chữa Ngày:  July 14, 2019 at 2:05pm
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  40
 Chiều Cao:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Cân Nặng:  140 lbs (64 kg)
 Thân Hình:  Slim
 Từ Thành Phố:  Coquitlam
 Tiểu Bang:  British Columbia
 Zip:  V3B 0A2
 Đất Nước:  Canada
 Tôn Giáo:  Không có Đạo
 Học Vấn:  AA (2 years college)
 Nghề Nghiệp:  Purchasing Consultant
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Biết Uống Một Chút
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Giờ Rãnh Rỗi:  Sleeping Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  I am a study of intriguing contrasts.I'm pursuing a very exciting & challenging career as a purchasing consultant, a career that exposes me to different facets of life. Though am financially secure, I'm quite industrious, a lady with aspirations that still thinks about what am going to do when I grow up, the kind of lady who see's the glass being half full rather than half empty. I'm romantic at heart, adventurous, a good listener, and open to the needs, desires & practicality of a relationship. I'm a little old fashioned and still appreciate the essence of being treated like a lady. I'm comfortable in my own skin, have a strong sense of self and ain't afraid to expose my flaws. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  A kind hearted man Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Claire (ID: 1458129)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.