Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458144 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhân Nguyễn - ID: 1458144
 IP & Posted by:  14.169.177.27 on March 13, 2019 at 7:05am
 Updated by:  March 14, 2019 at 2:08am
 Gender:  Gay
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Truyền thông
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành những kế hoạch đề ra Translate to English
 Free Time:  Phượt, từ thiện, online, chơi với thú cưng, xem TV... Translate to English
 I Am:  Nội tâm, giản dị, tình cảm, dễ mủi lòng... Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, tâm giao, tri kỷ, thấu cảm, sẻ chia... Có tình cảm sẽ là một tình yêu lâu bền... Translate to English

Back | Send Email to Nhân Nguyễn (ID: 1458144)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.