Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458221 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cloe Văn - ID: 1458221
 IP & Posted by:  14.250.254.82 on March 14, 2019 at 8:06am
 Updated by:  March 14, 2019 at 4:58pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Tìm hiểu sẽ thú vị hơn :) Translate to English
 I Am:  Hơi khó tính , hiền , thoải mái nhưng không có nghĩa dễ dãi nhé :) Translate to English
 Looking For:  Tìm người chân thành và biết đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu nhau ! Và có ý định lập gđ nhé ! Đùa giỡn xin phép không trả lời ạ ! Translate to English

Back | Send Email to Cloe Văn (ID: 1458221)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.