Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458300 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hanhphucnoinao - ID: 1458300
 IP & Posted by:  107.167.104.88 on March 15, 2019 at 2:46pm
 Updated by:  July 8, 2019 at 12:42pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Lethbridge
 State/Province:  Alberta
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thể làm bạn già, giao lưu du lịch, chia sẻ cho nhau biết những nơi có cảnh đẹp, thức ăn ngon v.v... Translate to English
 Free Time:  Trồng cây , nghe nhạc, nghe tin tức về khoa học kỹ thuật Translate to English
 I Am:  Mình rất bình đẳng , không thích gia trưởng hay bossy Translate to English
 Looking For:  Có sở thích giống như mình.Thì xin vui lòng trực tiếp email tannhannhat tại dahu chấm com . Mình sẽ cùng trao đổi hình và số phone với bạn . Nếu không vừa ý hay không thích hợp thì có thể block mà. Không gì bất tiện cả . Scammer và những ai chỉ muốn chat hay liên lạc bằng email , xin vui lòng đừng nhắn tin, tui không có thời gian play game. Translate to English

Back | Send Email to Hanhphucnoinao (ID: 1458300)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.