Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458800 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Truc Vy - ID: 1458800
 IP & Posted by:  115.77.78.234 on March 24, 2019 at 2:24am
 Updated by:  February 17, 2020 at 3:58pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tư vấn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng sự nghiệp ổn định cùng người trong tương lai. Translate to English
 Free Time:  Thích đi du lịch , cafe với bạn bè, nấu ăn sum họp gia đình. Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc, chân thành và thẳng thắn, sống thiên về tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Chỉ mong gặp được người nghiêm túc và chân thành...có trách nhiệm. Thật sự có chí hướng về một người để cùng nhau đi xa đến cuối cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Truc Vy (ID: 1458800)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.