Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kiều Nga - ID: 1458834
 IP & Posted by:  116.99.164.158 on March 24, 2019 at 9:14pm
 Updated by:  March 25, 2019 at 7:44am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Bạc Liêu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe nhạc,nấu ăn Translate to English
 I Am:  Là một người vui vẻ và dễ gần Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn không phân biệt tuổi tác,nếu hợp sẽ tiến xa hơn.(viber so 09124 chin sau 258) Translate to English

Back | Send Email to Kiều Nga (ID: 1458834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.