Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458962 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hong nguyen - ID: 1458962
 IP & Posted by:  101.9.5.67 on March 26, 2019 at 4:00pm
 Updated by:  April 5, 2019 at 4:03pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Taipei
 Zip:  238
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Em vui vẻ,hòa đồng là người phụ nữ của gia đình. Translate to English
 Looking For:  Em mong tìm 1 người có thiện chí muốn làm bạn với em.để mình cùng chăm sóc cho nhau và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Hong nguyen (ID: 1458962)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.