Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lee_Tran - ID: 1459199
 IP & Posted by:  115.164.79.22 on March 30, 2019 at 4:05pm
 Updated by:  October 11, 2019 at 7:56pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nhatrang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  airport KuL
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mính hy vọng kiếm người chia sẻ , tâm sự buồn zui Translate to English
 Free Time:  nghe nhac , nghỉ ngơi Translate to English
 I Am:  hiền , thật lòng , ghét gian doi , hy vong minh gap duoc nguoi ban chia se va hieu nhau Translate to English
 Looking For:  mình hy vọng có người bạn thật lòng, không quan trong , tiổi tác ! mình không cho bạn cả thế giới, mình cho bạn hạnh phúc và ấm ạp bên cạnh mình , cảm ơn mọi người ghé thăm hồ sơ của mình ! Translate to English

Back | Send Email to Lee_Tran (ID: 1459199)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.