Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459222 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hanh My - ID: 1459222
 IP & Posted by:  14.187.223.179 on March 31, 2019 at 5:56pm
 Updated by:  June 2, 2019 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  65
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  về hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người để thư từ, làm bạn Translate to English
 Free Time:  Tâp Gym, đi chùa, xem Tivi, ngồi thiền, thích đi du lịch nhưng chưa tìm được người để cùng đi. Translate to English
 I Am:  Chân thành, Trung thực, thẳng tính, hòa nhã, vui vẻ hài hước Translate to English
 Looking For:  Người thành thật, nghiêm túc, đạo đức, không lừa dối, biết thông cảm, vui tánh, cởi mở. Translate to English

Back | Send Email to Hanh My (ID: 1459222)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.