Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hải Nguyên - ID: 1459245
 IP & Posted by:  14.184.5.79 on April 1, 2019 at 2:22am
 Gender:  Gay
 Age:  39
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chân tình có thể chung sống Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, làm việc nhà Translate to English
 I Am:  chân tình, thẳng tính Translate to English
 Looking For:  Top trên 40 tuổi, chân tình và chửng chạc Translate to English

Back | Send Email to Hải Nguyên (ID: 1459245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.