Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459302 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dung - ID: 1459302
 IP & Posted by:  123.20.237.109 on April 2, 2019 at 3:48am
 Updated by:  April 2, 2019 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nurse
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc làm tốt và lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Xem Phim, nghe nhạc, đọc sách... Translate to English
 I Am:  Thẳng tính, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, hiền lành, chung thủy... Translate to English
 Looking For:  Hy vọng gặp được người đàng hoàng, thật lòng để tìm hiểu và tiến xa hơn. Translate to English

Back | Send Email to Dung (ID: 1459302)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.